اول متر کن بعد ببُر!

قبل از آن که چیزی بگویید یک لحظه درنگ کنید
و به این فکر کنید که اگر همین حرف را کسی به شما می گفت چه حسی داشتید

قبل از آن که چیزی بگویید یک لحظه درنگ کنید  و به این فکر کنید که اگر همین حرف را کسی به شما می گفت چه حسی داشتید مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

    مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

/ 0 نظر / 8 بازدید