گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست...

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست... چون باعث میشود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می گذاشتید.-مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست... چون باعث میشود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می گذاشتید.-مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

/ 0 نظر / 77 بازدید