تمرکز بیش تر در مطالعه

برای تمرکز بیش تر در مطالعه چه کنیم؟

1. وقتی که کتاب، بازه، فکر و خیال باید بسته باشه ولی اگه دیدیم فکر و  خیال مون بازه باید کتاب رو ببندیم و چیزایی که ذهن مون رو مشغول کرده  بر روی کاغذ بیاریم و در این فاصله نباید کتاب رو باز کنیم تا حرص مون  برای مطالعه بیش تر بشه.

2. زمان مطالعه رو از 1 ساعت به اندازه توان تمرکزمون خورد کنیم؛ مثلا به جای 1 ساعت مداوم نشستن، این یک ساعت را به 4 تا یک ربع تقسیم کنیم و وقتی 1 ربع خوب نتیجه گرفتیم و حالش رو داشتیم یک ربع بعدی رو شروع کنیم و گرنه 5 دقیقه استراحت کنیم و بعد بریم  سراغ یک ربع بعدی. البته باید در جدولی هم یادداشت کنیم که از هر  ربع چند دقیقه مفید بود.

3. اگه جمع مطالعه ما نسبت به روزهای گذشته خود خودم مساوی یا  بیش تر بود حتما برای خود خودم تشویقی لحاظ کنم اما اگه کم تر بود  یک تنبیه کوچولو لازمه.

موفق باشید.

/ 0 نظر / 24 بازدید