تلف کردن وقت و انجام کار در دقیقه نود (ماست مالی)
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: نظم ، برنامه

تلف کردن وقت و انجام کار در دقیقه نود (ماست مالی)