چند حدیث درباره والدین
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۳  کلمات کلیدی: والدین
 امام صادق (ع): هرکس به پدر و مادر خود به دیده غضب آلود بنگرد حتی آن دو به او ستمی نیز کرده باشند خداوند نماز و عبادات و اعمال خیرش را نپذیرد. اصول کافی جلد 4 صفحه 50

امام صادق (ع): اگر خداوند چیزی را در آزرده ساختن پدر و مادر کمتر از اُف میدانست آن را در قرآن نهی می کرد و این کلمه کمترین مراتب آزردن است و از جمله آزردن آن است که کسی به پدر و مادر خود خیره خیره نگاه کند. اصول کافی جلد 4 صفحه 50

امام صادق (ع): چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت را کنار زنند پس هر جانداری آن را از مسافت پانصد سال استشمام کند جز یک دسته و آن ها عاق والدین خودشان هستند. اصول کافی جلد 4 صفحه 49

امام صادق (ع): سه چیز است که خدا به هیچ کس اجازه مخالفت در آن را نداده است.
  1. نیکی در حق پدر و مادر چه نیکوکار باشد یا بدکار
  2. وفای عهد برای نیکوکار و بدکار
  3. امانت را پس دادن به نیکوکار یا بدکردار. (خصال الصدوق صفحه 145.