خاموش بودن نصف حکمت است, تعقیب نکردن دیگران نصف آرامش است... .
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢  کلمات کلیدی: اجتماعی

خاموش بودن، نصف حکمت است. 

تعقیب نکردن دیگران، نصف آرامش است. 

مداخله نکردن در کار دیگران، نصف ادب است.

خاموش بودن نصف حکمت است, تعقیب نکردن دیگران نصف آرامش است, مداخله نکردن در کار دیگران نصف ادب است.-مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ