زمان که بگذره، دیدت نسبت به خیلی افراد و چیزها عوض میشه.
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢  کلمات کلیدی: مهارت حل مشکل ، تجربه ، نگاه مثبت

زمان که بگذره، دیدت نسبت به خیلی افراد و چیزها عوض میشه-مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ