هر تجربه‌ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست.
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢  کلمات کلیدی: به مشاور ، مهارت حل مشکل ، تجربه ، تقلید

روباه: «عمق این رودخانه چه اندازه است؟» 
شتر: «تا زانو.»
ولی وقتی روباه توی رودخانه پرید، آب از سرش هم گذشت و همین طور که دست و پا می‌زد به شتر گفت: «تو که گفتی تا زانو!»
شتر: «بله، تا زانوی من، نه زانوی تو.»

وباهی از شتری پرسید: «عمق این رودخانه چه اندازه است؟»  شتر جواب داد: «تا زانو.» ولی وقتی روباه توی رودخانه پرید، آب از سرش هم گذشت و همین طور که دست و پا می‌زد به شتر گفت: «تو که گفتی تا زانو!» شتر جواب داد: «بله، تا زانوی من، نه زانوی تو.» هنگامی که از کسی مشورت می‌گیریم یا راهنمایی می‌خواهیم باید شرایط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگیریم. لزوما" هر تجربه‌ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست.مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ
هنگامی که از کسی مشورت می‌گیریم یا راهنمایی می‌خواهیم باید شرایط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگیریم.

لزوما" هر تجربه‌ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست.