امام علی(ع):اضاعه الفرصه غصه از دست دادن فرصت باعث غم و اندوه است
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢  کلمات کلیدی: فرصت ها

امام علی(ع):اضاعة الفرصة غصة
از دست دادن فرصت باعث غم و اندوه است.

امام علی(ع):اضاعه الفرصه غصه از دست دادن فرصت باعث غم و اندوه است-مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ