آدم های مَجازی
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱  کلمات کلیدی: اجتماعی ، فضای مجازی
تنهایی بد است. . .اما
بدتر از تنهایی این است که
بخواهی تنهایی ات را با آدم های مَجازی پُر کنی!
ادم هایی که بود و نبودشان به روشن بودن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد!

تنهایی بد است. . .اما  بدتر از تنهایی این است که بخواهی تنهایی ات را با آدم های مجازی پُر کنی! ادم هایی که بود و نبودشان به روشن بودن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد!  مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

 

مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ