اهل کمال و اهل زوال
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱  کلمات کلیدی: موفقیت ، آرمان و هدف
برگ در هنگام زوال می افتد و میوه در هنگام کمال
بنگر که چگونه می افتی!:
مانندِ برگی زرد یا سیبی سرخ!

برگ در هنگام زوال می افتد و میوه در هنگام کمال بنگر که چگونه می افتی!: مانندِ برگی زرد یا سیبی سرخ!  مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

 
 
مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ