هدف مراجعان از مشاوره
ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٤  کلمات کلیدی: مهارت حل مشکل

هدف مراجعان از مشاوره:

1. آشنا نیستند و برای سرگرمی یا کنجکاوی می‌آن!

و اکثرا آشنا هستند:

2. امتحان کردن مشاور
3. تخلیه روانی و کاستن از فشار روانی (سنگ صبور شدن مشاور)
4. درخواست تحقیر شدن خودشان و ملامت و عتاب و خطاب شنیدن
5. نصیحت و موعظه شنیدن
6. اطمینان از راهی که انتخاب کرده اند.
7. مقایسه شیوه و نسخه‌ی دو مشاور با هم برای اطمینان
8. وقت‌کُشی (احساس تشخّص کاذب با مراجعات مکرر بدون عمل کردن)

9. درخواست وساطت از مشاور برای صحبت با دوست، والدین یا مسئولان مدرسه
10. خوش‌نمایی نزد مشاور
11.  حلّ مشکل دیگری و گزارش از مشکل دیگری
12.  درخواست تشخیص مشکل
13.  درخواست راهنمایی
14.  با هدف پیشگیری
15.  و ... .

 


 
تمرکز بیش تر در مطالعه
ساعت ٥:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢  کلمات کلیدی: مطالعه
برای تمرکز بیش تر در مطالعه چه کنیم؟

1. وقتی که کتاب، بازه، فکر و خیال باید بسته باشه ولی اگه دیدیم فکر و 
خیال مون بازه باید کتاب رو ببندیم و چیزایی که ذهن مون رو مشغول کرده 
بر روی کاغذ بیاریم و در این فاصله نباید کتاب رو باز کنیم تا حرص مون 
برای مطالعه بیش تر بشه.

2. زمان مطالعه رو از 1 ساعت به اندازه توان تمرکزمون خورد کنیم؛ مثلا
به جای 1 ساعت مداوم نشستن، این یک ساعت را به 4 تا یک ربع 
تقسیم کنیم و وقتی 1 ربع خوب نتیجه گرفتیم و حالش رو داشتیم یک 
ربع بعدی رو شروع کنیم و گرنه 5 دقیقه استراحت کنیم و بعد بریم 
سراغ یک ربع بعدی. البته باید در جدولی هم یادداشت کنیم که از هر 
ربع چند دقیقه مفید بود.

3. اگه جمع مطالعه ما نسبت به روزهای گذشته خود خودم مساوی یا 
بیش تر بود حتما برای خود خودم تشویقی لحاظ کنم اما اگه کم تر بود 
یک تنبیه کوچولو لازمه.

موفق باشید.